آشنایی با ضوابط راه پله گرد(قسمت دوم)

اشنایی با ضوابط پله گرد2

برای استفاده نمودن از هر عنصری در طراحی و ساخت بنا، نیاز است تا ابتدا با تمامی استانداردها و ضوابط طراحی آن عنصر آشنایی کامل پیدا کنید. راه پله ها نیز یکی از عناصر بسیار کاربردی و الزامی در طراحی خانه هایی است که بیش از یک طبقه دارند. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد در طراحی و اجرا، نگارش شده است.

آشنایی با ضوابط راه پله گرد(قسمت اول)

اشنایی با ضوابط پله گرد

راه پله ها از مهمترین عناصر سازه ای در طراحی ساختمان ها هستند، که ارتباط میان طبقات را ممکن می سازند. به همین دلیل برای انتخاب بهترین راه پله ها نیاز است تا با ضوابط راه پله به طور کامل آشنا شویم. یکی از جذاب ترین راه پله ها، پله های گرد هستند. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد در طراحی و اجرا، نگارش شده است.