شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

پله های تیرآهنی

پله تیر آهنی بر اساس دو تیرآهن نبرد شده (دارای خم) ساخته می شود . این مدل پله  فاقد کف پله آهنی بوده. در اصل کف پله این نوع پله ، بصورت مصالحی ساخته می شود و در بازار نیز به پله مصالحی معروف می باشد.