شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

پله های کنسولی یا سرآزاد

در طراحی پله های کنسولی ،شاسی فلزی یا بتونی پله را در لابه لای دیوار جا می دهند تا فقط کف پله ها از دیوار به صورت کنسول و یا معلق بیرون بیایند.