شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

پله های باکسی

پله ای که در دو طرف کف پله ها باکس اجرا شده است .باکس ها نیز از دو ورق با ضخامت های متفاوت تشکیل شده اند . اما نکته مورد توجه در ساختار این پله وجود تسمه های مابین دو ورق یک باکس می باشد.