شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

پله های اسپیرال

پله اسپیرال به راه پله‌هایی گفته می‌شود که حالت قوسی دارند و به صورت مارپیچ، طبقات را به یکدیگر متصل می‌کنند. اگر چرخش در پلکان ۳۶۰ درجه باشد مارپیچ می‌شوند.