شماره تماس: 09166228323

پله های شمشیری

پله‌ها از تیرهایی ساخته شده‌اند که هر کدام دارای دو شکست هستند.