قالب بندی راه پله

قالب بندی پله

اصول اجرایی قالب بندی راه پله         قالب بندی در راه پله به دو صورت قالب بندی کف پله و قالب بندی پیشانی پله صورت می گیرد. برای قالب بندی کف پله ابتدا چهارتراش ها را به صورت اصلی و فرعی در فواصل بین تیرهای راه پله قرار داده سپس تخته سه […]