شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

مقایسه پله پیچ و پله مارپیچ

پله پیچ و مارپیچ

مقایسه پله پیچ و پله مارپیچ طرح هایی که از پله پیچ و مارپیچ اجرا شده است به گونه ای بوده که هر کدام را می توان به طور خاص مورد بررسی قرار داد و ابعاد، متریال و طراحی آن را منحصر به فرد دانست. مطلب زیر این پله ها را با هم مقایسه کرده است.  […]