شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

آشنایی با ضوابط راه پله گرد (قسمت دهم)

آشنایی با ضوابط راه پله 10

برای اجرای انواع راه پله ها استاندارد و ضوابط مشخصی تعریف شده است. که با توجه به آن ها می توان حداقل فضای مورد نیاز جهت اجرای پله و … را به طور کامل مشخص نمود. یکی از محبوب ترین راه پله های مورد استفاده در طراحی راه پله های گرد هستند. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد در طراحی و اجرا، نگارش شده است.