آشنایی با ضوابط راه پله گرد (قسمت پنجم)

آشنایی با ضوابط 5

توجه نمودن به ساختار راه پله ها، از نکات بسیار مهمی است که در حفظ ایمنی و استحکام راه پله ها نقش دارد. هر چه در طراحی و ساخت راه پله ها، استانداردها جدی تر در نظر گرفته شده باشند، قطعا راه پله ها نیز از دوام و ایمنی بالاتری برخوردار هستند. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد در طراحی و اجرا، نگارش شده است.