شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

پله های خاص کدامند؟ (قسمت اول)

پله های خاص کدامند؟1

راه پله ها فضای ارتباطی میان طبقات می باشند. که در بسیاری از مواقع تاثیر اساسی در جلوه بصری فضا دارند. زیرا از آنجایی که راه پله ها فضای قابل مشاهده ای را اشغال می نمایند. کیفیت طراحی و زیبایی آن ها می تواند تاثیر مستقیم در جذابیت و زیبایی دکوراسیون فضا داشته باشد. این محتوا به منظور آشنایی با پله های خاص، نگارش شده است.