شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

آشنایی با ضوابط راه پله گرد (قسمت هشتم)

ضوابط 8

راه پله های گرد جزو راه پله هایی هستند که آن ها را می توان با توجه به ضوابط راه پله گرد، در هر فضا با وجود محدودیت و دسترسی کم اجرا نمود. به همین دلیل این ویژگی از مزایای بسیار مهم راه پله های گرد شناخته می شود. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد در طراحی و اجرا، نگارش شده است.