نقاط قوت و ضعف انواع نرده برای پله گرد (قسمت ششم)

اشنایی با نقاط ضعف و قوت 6

نرده های مورد استفاده در طراحی راه پله ها با توجه به سبک مورد استفاده در طراحی و متریال های مورد استفاده در ساخت آن ها به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. از انواع نرده برای پله گرد می توان به نرده های چیپندل و … اشاره نمود. این محتوا به منظور آشنایی با نقاط قوت و نقاط ضعف انواع نرده برای پله گرد، نگارش شده است.