پروژه های راه پله باکسی

مشخصات

پروژه اجراشده در منزل اقای بابا
نرده فرفوژه
پوشش کف پله موکت

پله باکسی

مشخصات

راه پله دو طرف ورق دوبل(باکس)
متریال پله:کف پله سنگ و نرده راهپله چوب

پله باکسی

مشخصات

پروژه در منزل مسکونی آقای سامری

کف پله ورق رنگ شده 

نرده استیل

مشخصات

پروژه مسکونی آقای هادی زاده
متریال پله:کف پله قوطی

روکش پله و بدنه: چوب

مشخصات

پروژه مسکونی  آقای سلیمی

متریال پله:کف پله قوطی

 

پله باکسی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای علوی

متریال پله :کف پله قوطی