تصاویر نمایشگاه کیان پله اهواز

از همه کسانی که ما را در ” نمایشگاه های صنعت ساختمان خوزستان” همراهی کردند و از غرفه کیان پله بازدید نمودند کمال تقدیر و تشکر را داریم. 
در ادامه تصاویر نمایشگاه کیان پله اهواز را می توانید مشاهده نمایید.
مشاهده کاتالوگ

نمایشگاه آذرماه ۱۳۹۷

 

نمایشگاه سال ۱۳۹۶