درباره ما


بزرگترین سازنده پله های پیچ در استان خوزستان

 

طراحی: در ابتدا متخصصین مربوطه اندازه گیری برداری را انجام داده و سپس چند پیش طرح مطابق با سلیقه ی مشتری ارائه می دهد.

ساخت: پس از عقد قرارداد و تکمیل طراحی پله ها تحت نظر مهندسین مجرب ساخته می شود

نصب: در نهایت پله ها به محل مورد نظر حمل و توسط تکنسین های مجموعه نصب و اجرا می شود